Kaj je novega?  (
24.10.2015
STROŠKOVNIK MATERIALNIH STROŠKOV ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Naziv storitve                                                      Neto            DDV      Cena z DDV   

Administrativne storitve (fotokopija A4)             0,06            0,01            0,07 eur
Administrativne storitve (sken barvne strani)     0,13            0,03            0,16 eur< Nazaj