Cepljenje je nepogrešljiv in koristen način preprečevanja bolezni pri vseh živalih, tako tudi pri konjih. Vakcinacija (cepljenje) je aktivna imunizacija. V trenutku, ko se organizem sreča z določenim povzročiteljem, začne proizvajati protitelesa in sprosti celice ubijalke, ki uničujejo povzročitelja.

Princip cepljenja temelji prav na tem, da je ob okužbi organizem s svojim imunskim sistemom že pripravljen na napad specifičnega mikroorganizma.

INFLUENCA RINOPNEUMONITIS TETANUS STEKLINA
Osnovno
cepljenje
2 injekciji v razmaku 21 do 92 dni Isti protokol kot pri influenci Dve injekciji v razmaku 4 do 6
tednov
Ponovno
cepljenje
150 do 250 dni po osnovnem
cepljenju, potem na 365 dni; pri
konjih, ki mnogo potujejo po tekmah,
tudi vsake 3 do 6 mesecev
Breje kobile ponovno med 4 in 5
mesecem brejosti in 1 mesec pred
porodom
Prva ponovitev po enem letu in
naslednje vsaka 3 leta
Cepljenje vsakih 365 dni
Pomembno Velja za en tip virusa, pri pojavu
drugega tipa je potrebno shemo
cepljenja ponoviti od začetka
Priporoča se cepljenje vsakih 6
mesecev, proti kužnemu zvrgavanju
pa breje kobile 3 krat med brejostjo
Nadaljnje cepljenje vsako leto je
nesmiselno
Cepljenje nekaj tednov pred
izgonom na pašo