Opravljamo naslednje dejavnosti veterinarske službe:

  • spremljanje zdravstvenega stanja živali,
  • veterinarski pregledi živali,
  • označevanje živali in vodenje registra živali v skladu s predpisi,
  • skrb za zdravje plemenskih živali in zdravstveno sposobnost za razmnoževanje ter osemenjevanje izvajanje ukrepov za preprečevanje,
  • odkrivanje, zdravljenje in zatiranje določenih živalskih kužnih bolezni in zoonoz ter poškodb in kirurški posegi na živalih,
  • izvajanje osnovne laboratorijske diagnostike za odkrivanje kužnih boleznih živali,
  • organiziranje izobraževanja imetnikov živali,
  • izvajanje tečajev za osnovno znanje o živalskih kužnih boleznih,
  • izvajanje vakcinacij in spremljanje kužnih bolezni,
  • onkološko diagnostiko.

Veterinarji

Mitja Murko

Mag. Barbara Strmole

Marko Trobec

Mateja Oset Suklan

Donald Bogolin

Žane Bajda