Veterinarska ambulanta d.o.o. Koper je zasebna veterinarska organizacija, ustanovljena julija 1998, s sedežem v Kopru.

Veterinarska ambulanta ima dolgo tradicijo na Obalnem področju. Od leta 1956 do leta 1963 so na tem področju opravljali terensko delo različni veterinarji, ki so naročila sprejemali na domu. Leta 1963 pa je bila ustanovljena prva veterinarska postaja s sedežem, ki pa se je do 1.5.1965 štiri krat spremenil.

Leta 1971 je bila odprta prva opremljena veterinarska ambulanta, ki je imela tudi ambulanto za male živali.

V prenovljene in opremljene prostore v Škocjanu se je ambulanta vselila 1.8.1991 in v njih delujemo še danes.

Pod okriljem matične ambulante sta še ambulanta za malo prakso in trgovina za male živali. Ambulanto za male živali v Piranu vodi mag. Barbara Strmole, dr. vet. med.. Trenutno imamo zaposlenih 9 sodelavcev, od tega 5 doktorjev veterinarske medicine, eno magistro veterinarske medicine, enega veterinarskega tehnika in dve sodelavki v recepciji.

Vsak od veterinarjev pokriva svoje področje dela in se na tem področju tudi izobražuje.

Opravljamo terensko delo za veliko prakso in dežurstvo izven delovnega časa po predhodnem razporedu in dogovoru z drugimi veterinarskimi ambulantami.

Strokovno sodelujemo s številnimi laboratoriji in drugimi specialističnimi veterinarskimi ustanovami po Sloveniji in tujini. Gostujoča imamo dva specialista iz področja oftalmologije in kardiologije.

Poslanstvo

Namen veterinarstva je ugotavljanje in diagnosticiranje bolezni pri živalih ter zdravljenje le-teh in delovanje v smeri preprečevanja (preventive) pojava bolezni pri živalih in preprečevanje prenosa bolezni iz živali na ljudi.

Naše poslanstvo je, da hišnim ljubljencem in ekonomskim živalim nudimo strokovno veterinarsko oskrbo v vsakem trenutku.

Vrednote

Zavedamo se pomena dobrega in strokovnega odnosa do živali in njihovih lastnikov, zato so za nas pomembne naslednje vrednote, ki jih gojimo v veterinarski ambulanti:

  • Odgovornost do živali oz. njihovih lastnikov: nudimo strokovnost, ustrezno opremo, neprekinjeno oskrbo živali.
  • Odgovornost do zaposlenih: zaposlenim nudimo dobre delovne pogoje, možnost razvoja, ustrezno nagrajevanje, varno delovno mesto.
  • Odgovornost do dobaviteljev: z dobavitelji imamo vzpostavljen korekten odnos.
  • Odgovornost do drugih udeležencev: sodelujemo z drugimi organizacijami, ki potrebujejo veterinarske nasvete in tudi z njihovo pomočjo rešujemo družbene probleme kot so preveliko število brezdomnih mačk, izgubljenimi psi… Dijakom in študentom veterine nudimo možnost opravljanja strokovne prakse.

Vizija

Smo največja veterinarska ambulanta za male in velike živali na Obali, zato želimo tudi v prihodnje obdržati tak položaj na tržišču s širjenjem ponudbe, s posodabljanjem opreme, uvajanjem novosti in stalnim izobraževanjem veterinarjev.

 

Uprava

Mitja Murko, dr. vet. med. 

direktor

Mag. Barbara Strmole, dr. vet. med.
namestnica direktorja
E-naslov: info@vetambulanta-kp.com
Irma Abram

vodja pisarne
E-naslov: vetambualnta.koper@siol.net

Patricija Krameršteter

tajnica
E-naslov: vetambualnta.koper@siol.net

Tatjana Kovač

veterinarski tehnik – prodajalka
E-naslov: info@vetambulanta-kp.com

 

Podatki o podjetju

Veterinarska ambulanta d.o.o. Koper
Istrska cesta 13, 6000 Koper
Id ddv: SI33070890
Mš: 1263650
TRR: SI56101000034681472

Telefon: +386 5 663 44 00
Fax: +386 5 663 44 01
E-naslov: vetambulanta.koper@siol.net
E-naslov: info@vetambulanta-kp.com